Förlängning och förkortning

I denna genomgång ska du få lära dug hur, och varför, vi behöver kunna förlänga och förkorta bråk.