Geometri: Längd och skala

I denna genomgång går jag igenom vad längd är och hur vi kan tänka med skala.