Geometri: Prefix och enhet

I denna genomgång går jag igenom vad prefix är och hur vi kan tänka med prefix och enheter.