Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

I denna genomgång går jag igenom strategi för multiplikation och divison av 10, 100, 1000 osv.