Naturliga tal

I denna genomgång får du lära dig vad ett naturligt tal är.