Räknesätt och prioriteringsreglerna

I denna genomgång går jag igenom våra räknesätt och de prioriteringsregler som vi måste följa.