Samband och förändring: Koordinatsystem och proportionalitet

I denna genomgång går jag igenom vad ett koordinatsystem är och vad proportionalitet är samt hur vi ser om det är proportionellt i ett koordinatsystem.