Samband och förändring: Sträcka, tid och hastighet

I denna genomgång går jag igenom hur vi räknar ut sträcka, tid och hastighet.