Samband och förändring: Tid och rörelse

I denna genomgång går jag igenom hur vi räknar med tid och hur vi kan se tid och rörelse i ett diagram.