Sannolikhet & statistik: Lägesmått

I denna genomgång går jag igenom tre lägesmått - medelvärde, median och typvärde.