Sannolikhet & statistik: Relativ frekvens

I denna genomgång går jag igenom hur vi räknar ut den relativa frekvensen.