Sannolikhet & statistik - Tabell och diagram

I denna genomgång går jag igenom olika diagram och hur vi sätter upp en frekvenstabell.