Statistik & sannolikhet - Cirkeldiagram

I denna genomgång går jag igenom vad cirkeldiagram är och hur vi räknar fram de olika delarna i cirkeldiagram.