Mönster

I denna genomgång går jag på ett pedagogiskt sätt igenom hur vi kan tänka med att se mönster och räkna på detta med hjälp av formler och hitta formler.