Gamla nationella prov

Inför nationella prov i matematik är det bra att ha gjort minst ett gammalt nationellt prov först för att se hur proven är uppbyggda. Formelsamlingar får du till det nationella provet och du hittar dom till respektive kurs under rubriken "formelsamlingar" på min hemsida.

Jag har också ett upplägg där du får allt samlat dvs du har nästan hela kursens innehåll i fyra genomgångar med tre prov som är uppbyggda på äldre NP-prov. Kolla mer om detta i denna länk: youtu.be/M2TnyWTikaw

Gamla nationella prov i matematik för högstadiet:

www.su.se/primgruppen/matematik/kurs-1/tidigare-prov

Gamla nationella matematikprov åk 1 gymnasiet:

www.su.se/primgruppen/matematik/kurs-1/tidigare-prov

Exempeluppgifter inför det nationella provet i matematik åk 2 gymnasiet:

www.edusci.umu.se/np/np-2-4/tidigare-givna-prov/

www.edusci.umu.se/np/np-b-d/tidigare-prov/

www5.edusci.umu.se/np/NP-info/Ma2bc_exempeluppg.pdf (Bedömningsexempel)