Ränta, amortering och index

I detta avsnitt går jag igenom ränta, amortering och index på ett pedagogiskt sätt så alla förstår.