Träna inför nationella provet

I länken nedan har du allt du behöver för att förbereda dig på bästa sätt inför det nationella provet du ska göra i kursen (det är tre tester att göra med gamla uppgifter från NP):