"Kollegialt lärande" för elever

Skapa ett forum för din klass där elever kan hjälpa varandra. En del elever kanske redan har hjälp att få via andra sätt men kanske inte alla elever. Skapa en sluten grupp med dina elever där dom kan fråga varandra på saker dom kanske inte har förstått. Du, som lärare, sköter gruppen och ser till att det enbart är skolrelaterade saker som sker i ditt "digitala klassrum".