Kap 1 - potens och exponentialfunktioner

I denna genpmgång går jag igenom potens- och exponentialfunktioner. Detta är repetition från Ma2 men inleds även i kursen Ma3.