Kap 2 - Deriveringsregler 2

I detta avsnitt går jag igenom deriveringsregler och hur du hittar tangentens ekvation till en kurva.