Kap 3 - integralkalkylens fundamentalsats

I detta asvnitt går jag igenom hur vi räknar ut en integral med hjälp av en formel som heter integralkalkylens fundamentalsats.