Kap 4 - Största och minsta värdet i ett område

I denna genomgång går jag igenom hur vi hittar största och minsta värde i ett område.