Procent

Andelen, delen och det hela

 
Ibland kan vi behöva göra samma sak upprepade gånger för att komma på mönster och samband till hur vi ska lösa liknande uppgifter. Det är viktigt att du gör detta i rätt ordning dvs:
 
1. Se genomgången nedan.
2. Klicka på länken och gör uppgifterna. 
 
goo.gl/forms/QsA6q1tAngvsGhtp2 (Denna länk är för uppgifter i andelen, delen och det hela)
 

Förändringsfaktor:

Ibland behöver vi göra samma sak flera gånger för att se samband och mönster. Det är viktigt att du gör detta i rätt ordning dvs:

1. Se genomgången nedan.

2. Klicka på länken och gör efterföljande uppgifter goo.gl/forms/lKitfC9XxhPRTTwj1 (Denna länk är för uppgifter på förändringsfaktor)