Geometri: Omkrets

I denna genomgång går jag igenom hur vi räknar ut omkrets på en del geometriska figurer. Jag går även igenom hur vi räknar ut cirkelns omkrets.