Primtal och delbarhet

I denna genomgång går jag igenom vad primtal är och hur vi kan använda oss av delbarhetsreglerna.