Motiverande elevplanering

Vi fokuserar mycket på undervisningen och hur den hela tiden ska bli bättre! Jag vill att vi flyttar en del av detta fokus till att få fler elever motiverade till att jobba med matematiken utanför lektionstid. Jag har hittat ett sätt att motivera mina elever, som har varit lyckosamt!