Vet Du vad Dina elever gör på Dina matematiklektioner?

Som speciallärare i matematikträffar jag många elever som har det svårt i matematik, av olika anledningar! När jag träffar dessa elever gör jag alltid en så kallad "fördjupad specialpedagogisk kartläggning i matematik" där jag intervjuar eleven. I dessa intervjuer framkommer det nästan alltid att eleven inte gör så mycket på lektionerna och ännu mindre hemma. Detta behöver vi hjälpa dessa elever med dvs vi behöver synliggöra tidigare vad eleven gör i matematik. 

 

Jag har hittat ett väl fungerande sätt och vill delge dig detta. Jag hoppas du kan ta 8 minuter och se mig berätta hur jag lyckas fånga upp mina elever tidigt samtidigt som att eleverna gillar sättet att jobba på (gäller inte enbart elever som har det svårt).