Tips inför NP, vinkelsumma, Pytagoras sats och likformighet

I denna sändning går jag igenom hur du kan träna inför det nationella provet i matematik, vinkelsumma i triangel och fyrhörning, pytagoras sats och likformighet.