Ma 3c - Planeringar och lösningar

Nedan i länkarna hittar ni inspelade lösningar till MÅNGA uppgifter från den digitala boken Nokflex Matematik 3bc från Natur och kultur.
 
Kap 1 - Algebra och polynom:
 
 
Kap 2 - Förändringshastigheter och derivator:
 
 
Kap 3 - Kurvor, derivator och integraler: