Testa dig själv

Klicka på det test du vill göra nedan. Alla tester har jag gjort inspelade lösningar till.

 
Algebra och rationella uttryck:
 
Rationella uttryck och funktioner:
 
Ändringskvot, gränsvärde och derivata:
 
Deriveringsregler:
 
Derivata av exponentialfunktioner:
 
Vad säger förstaderivatan om grafen?
 
Derivata och tillämpning:
 
Primitiva funktioner och integraler:
 
Geometrisk summa och linjär optimering (Ma3b):