Grafisk lösning till linjära funktioner

I länken nedan hittar du många uppgifter där du får en linje uppritad i ett koordinatsystem och där du sedan ska hitta m-värdet och k-värdet. I den andra länken går jag igenom alla uppgifterna dvs det är facit.