Elever lär av varandra!

I detta korta avsnitt får du vad jag tycker är fördelarna med att starta en grupp där ni kan hjälpa varandra! Jag visar på ett enkelt sätt hur ni kan starta ett forum där ni kan hjälpa varandra mot ert gemensamma mål, att klara era kurser!