Ställ dig frågor:

När jag hjälper mina elever märker jag att dom kan uppgiften när jag ställer små frågor till dom. På denna flik hittar du de frågor jag brukar ställa. Skriv gärna ut det avsnitt du håller på med och ha det bredvid dig. Använd mina frågor genom att ställa dig dom, tyst för dig själv, och svara på dom genom att skriva ner ditt svar. Ibland kan en uppgift innehålla flera små frågor för att komma fram till rätt svar.