Färdighetsträning

   Tanken med detta arbetssätt är att Du ska titta på mitt exempel och sedan lösa uppgifterna nedan på samma sätt som jag har gjort. Förhoppningsvis hjälper det dig att hitta strategier för att lösa uppgifter av denna typ.