Algebra: Ekvationer med problemlösning

I denna genomgång går jag igenom hur vi kan använda ekvationer vid problemlösning.