Linjära modeller - Värdetabell och grafer

I detta avsnitt går jag igenom vad proportionalitet är och hur du kan rita en linje med hjälp av en värdetabell.