Ekvationer - Uttryck

I detta avsnitt går jag igenom vad en variabel är och vad ett uttryck är.