Ekvationer - Förenkling

I detta avsnitt går jag igenom varför det är så bra att förenkla olika uttryck.