Ekvationer - Parenteser

I detta avsnitt går jag igenom hur du multiplicerar in något i en parentes samt hur du ska tänka vid faktorisering.