Ekvationer - Formler och mönster

I detta avsnitt går jag igenom vad en formel är och hur vi kan räkna med detta.