Geometri - Enhetsomvandling

I detta avsnitt går jag igenom hur du kan omvandla en enhet till en annan enhet och hur du kan tänka i detta.