Linjära modeller - Värdetabell och y=kx+m

I detta avsnitt går jag igenom hur du kan rita en liinje med hjälp av värdetabell och vad y=kx+m står för.