Funktioner - Formel, värdetabell & graf

I detta avsnitt går jag igenom hur du använder en formel för att rita en linje med hjälp av en värdetabell.