Linjära och exponentiella modeller - Exponentialfunktioner, grunderna.

I denna inspelning går jag igenom grunderna för hur en exponentialfunktion ser ut och hur vi räknar med denna funktion.