Procent & lån - promille, PPM & procentenheter

I detta avsnitt går jag igenom vad promille, PPM & procentenheter är och hur vi räknar på detta.