Primtal - grunder och delbarhet

I denna genomgång går jag igenom vad primtal är, hur vi kan undersöka om ett tal är ett primtal, hur vi gör ett faktorträd och vilka delbarhetsregler vi har.