Statistik & undersökningar

I detta avsnitt går jag igenom vad sannolikhet är och hur vi kan räkna på att någon händelse kan hända.