Uppgifter 1-3 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

 
I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1-3 som du hittar på min hemsida i fliken ovan denna.