Uppgifter 24-25 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag dig lösningsförslag till uppgifterna 24 och 25 ur det häfte som finns på min hemsida "Träning inför nationella provet i Ma1b".