Uppgifter 22-23 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag dig lösningsförslag till uppgifterna 22 och 23 ur det häfte som finns på min hemsida "Träning inför det nationella provet i Ma1b".